Seatex PSD

- 中粘度复合型糊料,适用于涤纶梭织布  

- 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵网  

- 得色量高,色彩鲜艳,匀染性好,粘度稳定 

- 脱糊性好,手感柔软      

- 防腐性好,易存贮      

- 不含APEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   外观:米色粉末

   离子性:阴离子

   成糊率:8%

   粘度:40,000cps

   PH值:6~8

 

 

XML 地图